จำนวนเงินที่ต้องการแบ่ง = บาท

ครู  ราคา ชม. เบิก   = บาท      จำนวน ชม. ต่อ สัปดาห์ = ชม.      จำนวนสัปดาห์เบิก = สัปดาห์      จำนวนครู = คน
ครูจ้าง  ราคา ชม. เบิก   = บาท      จำนวน ชม. ต่อ สัปดาห์ = ชม.     - = - -      จำนวนครูจ้าง = คน