© ผลิตโดย นายวิไลศักดิ์ ดำเนตร ครูชำนาญการพิเศษ แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ติดต่อ..e-mail:< troratadmail@gmail.com >