หม้อแปลงฟลายแบ็ก
หม้อแปลงฟลายแบ็ก
 
โย้ก หรือ ขดลวดเห
 
จูนเนอร์
 
โย้ก หรือ ขดลวดเห
 
1ฮอร์ดีเลย์ไลน์