© ผลิตโดยนาย วิไลศักดิ์ ดำเนตร แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ติดต่อ..e-mail:  < troratadmail@gmail.com >